Jak se stát baptistou

Takže se chcete stát baptistou? Existuje mnoho baptistických denominací, které zahrnují jižní baptisty, americké baptisty, primitivní baptisty, svobodné vůle baptisty, komunitní baptisty a nezávislé baptisty bez žádného baptistického označení. Protože každá baptistická církev je autonomní, může se stát baptistou v každé kongregaci mírně odlišný.

Zkoumání dalších jmen

Zkoumání dalších jmen
Podívejte se na další označení, nejen na baptisty. Existuje mnoho dalších krásných denominací. Mezi ně patří římskokatolický, východní pravoslavný, luteránský, anglikánský (podobně biskupský), metodista, presbyterián, sjednocený křesťan, církve Kristovo; Církev Boží a Boží shromáždění nazývané „plné evangelium“ (a další letniční skupiny), „nedenominační“ a mnoho dalších.
Zkoumání dalších jmen
Zeptejte se na jejich list víry nazývaný základní přesvědčení, základní zásady, „Prohlášení o základních pravdách“, „Co věříme“ nebo podobně.
Zkoumání dalších jmen
Pokud jste se rozhodli, že si vyberete baptistu, ujistěte se, že provedete poslední kontrolu. Porovnejte baptistickou teologii s Biblí a ranou církví, abyste se ujistili, že máte 100% pocit, že se stanete baptistou.
Zkoumání dalších jmen
Rozhodněte se, které baptistické označení chcete vybrat. Existuje mnoho z nich, takže to může chvíli trvat, než se rozhodne. Největší název Baptistu je Southern Baptist Convention, takže se možná budete chtít připojit.

Nalezení kostela

Nalezení kostela
Hledejte online baptistický kostel ve vašem okolí a rozhodněte se, kdy se ho zúčastníte.
Nalezení kostela
Zúčastněte se tohoto konkrétního kostela a rozhodněte se, zda chcete zůstat. Pokud se rozhodnete, že se vám nelíbí, podívejte se na další kostely.

Tázavý

Tázavý
Promluvte si s pastorem o tom, že se stanete baptistou, a on vám dá pokyny.
Tázavý
Zeptá se vás, jestli jste do svého srdce přijali Ježíše. Pokud ano, jste všichni s tou částí. Pokud tak neučiníte, může vás požádat, abyste vyslovili jednoduchou modlitbu přijímající Ježíše. Poté jste hotovi.
Tázavý
Až budete chtít být pokřtěni, možná jste už byli křesťany podle baptistů, ale ještě jste se nestali „baptisty“. Když budete pokřtěni, stanete se „baptistou“. Takže si s Pastorem udělejte rande, kdy bude váš křest pokřtěn.
Jak se z nacistického pastora stane baptistický pastor?
Neexistuje jediná odpověď ohledně toho, jak se stát baptistickým pastorem, protože některé církve mohou vyžadovat teologický titul, jiné vás mohou trénovat nebo mentorovat z první ruky, atd. Církve se liší, takže možná budete chtít mluvit s různými pastory jejich vstup. Pak se modlete a hledejte cestu, kterou cítíte, že jste vedeni.
Jsem katolík a věřím v spasení skrze víru v Ježíše Krista. Jiní křesťané však uvedli, že katolíci jsou pohané. Co bych měl dělat?
Pravděpodobně byste měli vysvětlit těmto ostatním křesťanům přesně to, čemu věříte, protože někteří lidé, kteří říkají, že jsou katolíci, mohou být ve skutečnosti pohané (jinými slovy se předvádějí do kostela o prázdninách a zvláštních událostech, ale nežijí svůj život jako skuteční následovníci Krista). Vysvětlení toho, čemu přesně věříte, jim pomůže pochopit, že věříte v Ježíše.
Některé baptistické církve vás přijmou jako baptisty, jakmile přijmete Ježíše za svého spasitele, nebo řeknete, že jste ho již přijali. Nebudou po vás žádat, abyste byli pokřtěni.
Můžete se zeptat na vstup do tohoto kostela. Pak můžete hlasovat o fondu budov, na obchodních jednáních, volit členy představenstva apod. Některé církve mají ústavu nebo soubor „zákonů“, které říkají, jak takové věci fungují. To se liší od jednotlivých církví.
Jakmile budete pokřtěni, můžete být považováni za baptistu, ale vaše docházka do kostela nebude započítána a zaznamenána, pokud nenavštívíte nedělní školu a nezískáte tam účastnický list.
Každá církev sdílí většinu téže teologie, ale každá baptistická církev se může lišit v záležitostech týkajících se kalvinismu a arminianismu, nebo nad skutečnou přítomností v eucharistii.
Křest je úplným ponořením, takže zadržte dech! To by se nemělo brát lehce nebo jako vtip.
punctul.com © 2020